Php Yüz Tanıma Class’ı

phpbextra

Yüz tanıma teknolojisi, dijital ortamdaki Yüz’ün koordinatlarını ve boyutunu belirleyen bir bilgisayar teknolojisidir. Bu teknoloji Yüz özelliklerini algılar ve geriye kalan herşeyi reddeder. Yüz tanıma teknolojisiyle ve algoritmasıyla ilgili söyleyecek çok söz var, ancak ben burada adım adım bir ders oluşturmak istiyorum. Öncelikle Maurice Svay’in yayınladığı, kullanıma ve paylaşmaya açık olan “class” ını yayınlamak istiyorum.

Maurice blogunda ,(svay.com), bir yüz algılama scripti aradığını ancak OpenCV(Intel tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir kütüphane) olamadan çalışan bir script bulamadığını yazmış. OpenCV işe yarayabilecek olmasına rağmen öncelikle serverınıza kurmul olmanız gerekmekte. Sonunda aradığını bulamadığı saf bir PHP çözümü üretmiş. Bu kod servera bir kurulum yada bir kütüphaneye ihtiyac duymuyor. Her dile çevrilebilir. Maurice kendi kodunu javasicriptden çevirmiş ve nette pek bulunmuyor.

Maurice’ın yazdığı Kod;

 

<?php
//
// This program is free software; you can redistribute it and/or
// modify it under the terms of the GNU General Public License
// as published by the Free Software Foundation; either version 2
// of the License, or (at your option) any later version.
//
// This program is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
// GNU General Public License for more details.
//
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with this program; if not, write to the Free Software
// Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
//
// @Author Karthik Tharavaad
//     karthik_tharavaad@yahoo.com
// @Contributor Maurice Svay
//       maurice@svay.Com

class Face_Detector {

  protected $detection_data;
  protected $canvas;
  protected $face;
  private $reduced_canvas;

  public function __construct($detection_file = 'detection.dat') {
    if (is_file($detection_file)) {
      $this->detection_data = unserialize(file_get_contents($detection_file));
    } else {
      throw new Exception("Couldn't load detection data");
    }
    //$this->detection_data = json_decode(file_get_contents('data.js'));
  }

  public function face_detect($file) {
    if (!is_file($file)) {
      throw new Exception("Can not load $file");
    }

    $this->canvas = imagecreatefromjpeg($file);
    $im_width = imagesx($this->canvas);
    $im_height = imagesy($this->canvas);

    //Resample before detection?
    $ratio = 0;
    $diff_width = 320 - $im_width;
    $diff_height = 240 - $im_height;
    if ($diff_width > $diff_height) {
      $ratio = $im_width / 320;
    } else {
      $ratio = $im_height / 240;
    }

    if ($ratio != 0) {
      $this->reduced_canvas = imagecreatetruecolor($im_width / $ratio, $im_height / $ratio);
      imagecopyresampled($this->reduced_canvas, $this->canvas, 0, 0, 0, 0, $im_width / $ratio, $im_height / $ratio, $im_width, $im_height);

      $stats = $this->get_img_stats($this->reduced_canvas);
      $this->face = $this->do_detect_greedy_big_to_small($stats['ii'], $stats['ii2'], $stats['width'], $stats['height']);
      $this->face['x'] *= $ratio;
      $this->face['y'] *= $ratio;
      $this->face['w'] *= $ratio;
    } else {
      $stats = $this->get_img_stats($this->canvas);
      $this->face = $this->do_detect_greedy_big_to_small($stats['ii'], $stats['ii2'], $stats['width'], $stats['height']);
    }
    return ($this->face['w'] > 0);
  }

  public function toJpeg() {
    $color = imagecolorallocate($this->canvas, 255, 0, 0); //red
    imagerectangle($this->canvas, $this->face['x'], $this->face['y'], $this->face['x']+$this->face['w'], $this->face['y']+ $this->face['w'], $color);
    header('Content-type: image/jpeg');
    imagejpeg($this->canvas);
  }

  public function toJson() {
    return "{'x':" . $this->face['x'] . ", 'y':" . $this->face['y'] . ", 'w':" . $this->face['w'] . "}";
  }

  public function getFace() {
    return $this->face;
  }

  protected function get_img_stats($canvas){
    $image_width = imagesx($canvas);
    $image_height = imagesy($canvas);
    $iis = $this->compute_ii($canvas, $image_width, $image_height);
    return array(
      'width' => $image_width,
      'height' => $image_height,
      'ii' => $iis['ii'],
      'ii2' => $iis['ii2']
    );
  }

  protected function compute_ii($canvas, $image_width, $image_height ){
    $ii_w = $image_width+1;
    $ii_h = $image_height+1;
    $ii = array();
    $ii2 = array();   

    for($i=0; $i<$ii_w; $i++ ){
      $ii[$i] = 0;
      $ii2[$i] = 0;
    }            

    for($i=1; $i<$ii_w; $i++ ){
      $ii[$i*$ii_w] = 0;
      $ii2[$i*$ii_w] = 0;
      $rowsum = 0;
      $rowsum2 = 0;
      for($j=1; $j<$ii_h; $j++ ){
        $rgb = ImageColorAt($canvas, $j, $i);
        $red = ($rgb >> 16) & 0xFF;
        $green = ($rgb >> 8 ) & 0xFF;
        $blue = $rgb & 0xFF;
        $grey = ( 0.2989*$red + 0.587*$green + 0.114*$blue )>>0; // this is what matlab uses
        $rowsum += $grey;
        $rowsum2 += $grey*$grey;

        $ii_above = ($i-1)*$ii_w + $j;
        $ii_this = $i*$ii_w + $j;

        $ii[$ii_this] = $ii[$ii_above] + $rowsum;
        $ii2[$ii_this] = $ii2[$ii_above] + $rowsum2;
      }
    }
    return array('ii'=>$ii, 'ii2' => $ii2);
  }

  protected function do_detect_greedy_big_to_small( $ii, $ii2, $width, $height ){
    $s_w = $width/20.0;
    $s_h = $height/20.0;
    $start_scale = $s_h < $s_w ? $s_h : $s_w;
    $scale_update = 1 / 1.2;
    for($scale = $start_scale; $scale > 1; $scale *= $scale_update ){
      $w = (20*$scale) >> 0;
      $endx = $width - $w - 1;
      $endy = $height - $w - 1;
      $step = max( $scale, 2 ) >> 0;
      $inv_area = 1 / ($w*$w);
      for($y = 0; $y < $endy ; $y += $step ){
        for($x = 0; $x < $endx ; $x += $step ){
          $passed = $this->detect_on_sub_image( $x, $y, $scale, $ii, $ii2, $w, $width+1, $inv_area);
          if( $passed ) {
            return array('x'=>$x, 'y'=>$y, 'w'=>$w);
          }
        } // end x
      } // end y
    } // end scale
    return null;
  }

  protected function detect_on_sub_image( $x, $y, $scale, $ii, $ii2, $w, $iiw, $inv_area){
    $mean = ( $ii[($y+$w)*$iiw + $x + $w] + $ii[$y*$iiw+$x] - $ii[($y+$w)*$iiw+$x] - $ii[$y*$iiw+$x+$w] )*$inv_area;
    $vnorm = ( $ii2[($y+$w)*$iiw + $x + $w] + $ii2[$y*$iiw+$x] - $ii2[($y+$w)*$iiw+$x] - $ii2[$y*$iiw+$x+$w] )*$inv_area - ($mean*$mean);
    $vnorm = $vnorm > 1 ? sqrt($vnorm) : 1;

    $passed = true;
    for($i_stage = 0; $i_stage < count($this->detection_data); $i_stage++ ){
      $stage = $this->detection_data[$i_stage];
      $trees = $stage[0]; 

      $stage_thresh = $stage[1];
      $stage_sum = 0;

      for($i_tree = 0; $i_tree < count($trees); $i_tree++ ){
        $tree = $trees[$i_tree];
        $current_node = $tree[0];
        $tree_sum = 0;
        while( $current_node != null ){
          $vals = $current_node[0];
          $node_thresh = $vals[0];
          $leftval = $vals[1];
          $rightval = $vals[2];
          $leftidx = $vals[3];
          $rightidx = $vals[4];
          $rects = $current_node[1];

          $rect_sum = 0;
          for( $i_rect = 0; $i_rect < count($rects); $i_rect++ ){
            $s = $scale;
            $rect = $rects[$i_rect];
            $rx = ($rect[0]*$s+$x)>>0;
            $ry = ($rect[1]*$s+$y)>>0;
            $rw = ($rect[2]*$s)>>0;
            $rh = ($rect[3]*$s)>>0;
            $wt = $rect[4];

            $r_sum = ( $ii[($ry+$rh)*$iiw + $rx + $rw] + $ii[$ry*$iiw+$rx] - $ii[($ry+$rh)*$iiw+$rx] - $ii[$ry*$iiw+$rx+$rw] )*$wt;
            $rect_sum += $r_sum;
          } 

          $rect_sum *= $inv_area;

          $current_node = null;
          if( $rect_sum >= $node_thresh*$vnorm ){
            if( $rightidx == -1 )
              $tree_sum = $rightval;
            else
              $current_node = $tree[$rightidx];
          } else {
            if( $leftidx == -1 )
              $tree_sum = $leftval;
            else
              $current_node = $tree[$leftidx];
          }
        }
        $stage_sum += $tree_sum;
      }
      if( $stage_sum < $stage_thresh ){
        return false;
      }
    }
    return true;
  }
}

Kod bu kadar, çalışması için gereken tek şey;

$detector = new Face_Detector(‘detection.dat’);
$detector->face_detect(‘your_file.jpg’);
$detector->toJpeg();

Bu kodu yazmak ve detection.dat dosyasını rardan çıkarmak ve resim ile aynı dizine atmak.

Daha bu kodu denemedim en yakın zamanda deneyip resimli bir ders oluşturacağım ve sonucu ekleyeceğim

 

Kendi Halinde bir kuL işte bazen bir adem bazen bir alem !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir