Prostat Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Prostat

Prostat kanseri ne derece yaygındır? 

Elli yaşını geçmiş erkeklerin % 10 ile 20 arasındakilerde prostat kanseri olacağı kabul edilmektedir; fazla yaşlananlarda prostat kanseri yaygınlaşması artmaktadır. Böylece görülmektedir ki 90 yaşlarında olan hemen bütün erkeklerde habis olmaya dönüşebilecek prostat dokuları bulunabilmektedir. Fakat etki derecesi çok azdır ve bu gibi erkekler genellikle daha aktif bir hastalıktan ölmektedirler.

Prostat kanseri genellikle hangi yaşlarda görülür? 

Altmış ilâ seksen yaşlarında.

Prostat kanserinin belirtileri nedir? 

Ne yazık ki prostat kanseri ilk safhalarında çok az, bazen de hiç belirti göstermemektedir. Hastalık ancak ilerledikten sonra belli olabilir. Erken gelen bir kanserin teşhisi ancak belli süreler arasında muayene olmakla temin edilebilinmektedir. Bundan dolayıdır ki elli yaşını geçmiş bütün erkekler yılda bir prostatlarını muayene ettirmelidirler.

Bir prostat kanserinin müspet teşhisi nasıl yapılabilmektedir?

a. Rektum muayenesinde prostat kanseri selim bir büyümeden çok daha sert olarak hissedilmektedir. 
b. Guddeden bir biyopsi alınarak selim büyümeden ayırt edilmesi mümkün olmaktadır. Bu biyopsi genellikle rektumdan bir biyopsi iğnesi sokularak alınabilmekte ve alınan parça mikroskobik muayeneden geçirilmektedir.

Bütün prostat kanserleri belirti gösterir mi?

Hayır. Çok kişilerde tümörün belirsiz bir süre uyur halde kaldığı görülmüştür. Bazı hallerde hastaya dişilik hormonu verilmesiyle erkeklik hormon ifrazatı durdurulmakta ve böylece tümörün büyümesi geciktirilmektedir.

Basit bir prostat büyümesi kanserleşir mi?

Böyle bir duruma çok nadir olarak rastlanmaktadır.

Dişilik hormonların alınmasıyla prostat kanseri ne kadar süre geciktirilebilmektedir? 

Bu işlem tedavi mahiyetinde sayılmamakta ise de, kanserin gelişmesini geciktirmekte hastanın yaşantı süresini birkaç yıl uzatabilmektedir. 
X ışınları uygulamaları prostat kanseri tedavisinde yararlı olmakta mıdır? 
Evet. “Linear accelerator” olarak tanınan bir X ışını aygıtı, prostat kanserinin kontrol altına alınmasında çok etkili olmuştur.

Prostat kanseri tedavisinde yardımcı olabilecek radyoaktif maddeler var mıdır?

Evet. Radyoaktif altının direkt olarak prostata enjekte etme metodunun birçok vakada yararlı olduğu görülmüştür. Bu metot şimdilik tecrübe safhasının en erken dönemindedir. 
a. Erken vakalarda tedavi, ameliyatla bütün prostatın alınmasıdır (radikal prostatektomi). 
b. Daha ilerlemiş vakalarda testisler de alınmaktadır. 
c. Çok ilerlemiş prostat kanserlerinde böbreküstü bezlerinin veya hipofiz guddesinin alınması ile, kanserin gelişme oranının ve yayılmasının geciktirildiği tespit edilmiştir. Ancak bunlar çok kesin işlemlerdir ve bu işlemlere ancak son çare olarak başvurulmaktadır.

Prostatı çıkarmak için yapılan ameliyatlar iktidarsızlığa neden olur mu? 

Basit bir prostat ameliyatı iktidarsızlığa neden olmaz. Ancak, prostatın alınması için yapılacak radikal bir ameliyat genellikle iktidarsızlığa neden olacaktır. Genellikle böyle bir ameliyat geçirecek kimseler, cinsel hayatlarının son yıllarını yaşamakta olacaklarından bu durum genellikle büyük önem taşımamaktadır.

Prostat ameliyatları idrar kontrolsüzlüğüne neden olur mu? 

Prostata yapılan radikal ameliyatlar çok kez geçici bir idrar kontrolsüzlüğüne neden olmaktadır. Ancak, bu durum vakaların büyük çoğunluğunda birkaç hafta veya birkaç ay içerisinde normale dönüşmektedir.

Prostat büyümesinde yapılan basit prostat ameliyatından sonra idrar kontrolsüzlüğü meydana gelebilir mi?

Ancak nadiren ve o da birkaç hafta süre için meydana gelebilir.

Prostat ameliyatları için ne kadar süre hastanede kalınması gerekmektedir?

Tek safhalı ameliyat için on iki ile on dört gün arası. İki safhalı ameliyatlar için üç ile dört hafta arası.

Prostat ameliyatlarından sonra hastanın yanında özel hemşirelerin bulundurulması gerekli midir?

Evet, üç ilâ dört günlük bir süre için.

Prostat ameliyatlarında kan nakli yapılmakta mıdır? 

Evet ama, bugünkü tekniklerle geçmiş yıllarda olagelen kanamalara çok daha az rastlanmaktadır.

Prostat ameliyatından sonra nekahet devresi ne kadar sürer? 

Dört ile beş hafta arası.

Prostat alındıktan sonra prostat büyümesi tekerrür edebilir mi?

Çok nadir hallerde ve prostat guddesi tam olarak alınmadığı takdirde guddenin yeniden büyümesi meydana gelebilir. Bu durumda yeniden ameliyata başvurulmakta ve guddenin bir kısmı daha alınmaktadır.

Prostatta taşlar gelişir mi?

Evet. Bu hale, özellikle yıllardan beri iltihaplı prostatlarda çok rastlanmaktadır.

Prostatta taşlar bulunduğu zaman ne gibi bir tedavi metoduna başvurulmaktadır? 

Ameliyata ancak prostat büyümesi gibi belirtilerle birlikte görüldüğü zaman başvurulmaktadır.

Prostat ameliyatlarında hangi anestezi kullanılmaktadır? 

Bu, hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır. Bazı vakalarda hafif bir belkemiği anestezisi kullanılmaktadır. Bazılarında ise genel bir solunum anestezisi kullanılır.

Bir prostat ameliyatı yapılırken testisten gelen “vas deferans”ı bağlamak genel bir âdet midir? 

Evet. Bu, testisin yanında bulunan bir yapı olan “epididimis”in iltihaplanmasını önlemek için ön tedbir olarak yapılmaktadır.

Bir prostat ameliyatından sonra.idrar vücuttan nasıl çıkar? 

Eğer bir “suprapubik” prostat ameliyatı yapılmışsa idrar torbasından karın bölgesi çeperine yapılan bir ensizyona bir tüp yerleştirilir. Bir “retropubik” prostat ameliyatı veya bir “transuretral rezeksiyon” yapıldığı hallerde, üretraya idrarı boşaltmasını temin için lâstik bir sonda yerleştirilmektedir.

İdrarın normale dönüşmesi için ne kadar zaman geçmesi gerekecektir?

“Suprapubik” prostat ameliyatından sonra yaklaşık iki hafta. 
“Retropubik” prostat ameliyatından sonra yaklaşık bir hafta. 
“Transuretral rezeksiyon”dan sonra yaklaşık beş ile yedi gün arası.

 

Facebook Profile photo

#r00tadmin #Basit Bir kuL #Allah (c.c) Bir kuLu işte bazen bir adem bazen bir aLem !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir